News

Cvičebné (workoutové) ihrisko je  oficiálne otvorené

Cvičebné (workoutové) ihrisko je oficiálne otvorené

26. 10. 2018

V sobotu 20. októbra sa na novom cvičebnom športovisku zišli nadšenci tohto športu aj s predstaviteľmi miestneho úradu, aby verejnosti oficiálne odovzdali toto nové ihrisko. Za prítomnosti starostu Jána Mrvu prevzala cvičebné zariadenia partia mladých chlapcov a dievčat a hneď aj predviedli niekoľko náročných cvičebných zostáv. Starosta sa tiež nenechal zahanbiť. V športovom areáli Alviano tak pribudla stavba, ktorú môžu využívať všetci domáci aj hostia.

Odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob bude prebiehať do konca novembra

Odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob bude prebiehať do konca novembra

25. 10. 2018

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude vykonávať odvoz bio odpadu zo záhrad do konca novembra. Odvoz bude ukončený 30.11.2018. Podrobnejšie informácie si prečítate TU

Mestská polícia upozorňuje na brigádnikov - podvodníkov !!!!!

Mestská polícia upozorňuje na brigádnikov - podvodníkov !!!!!

23. 10. 2018

Týmto žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť, aby sa s robotníkmi, ktorí ponúkajú rôznu prácu, jazdia autami zväčša na malackých číslach, jedná sa stále o občanov rómskej národnosti, vždy dohodnutú sumu zvýšia. Žiadame občanov, aby sa nedohadovali s týmito robotníkmi na žiadnej robote, nakoľko títo robotníci si neurobili dobré meno vo Vajnoroch ani v okolitých obciach. V prípade, že budú títo robotníci neodbytní, žiadame občanov, aby sa obrátili na políciu cez tel.č.158.

Vo Vajnoroch pribudlo skoro 90 miest pre škôlkarov

Vo Vajnoroch pribudlo skoro 90 miest pre škôlkarov

20. 10. 2018

Vajnory sa rozrastajú, zvyšuje sa počet mladých rodín, žijúcich v tejto mestskej časti. To, čo stačilo pred pár rokmi, dnes už nestačí. V mestskej  časti Vajnory pribudlo preto skoro 90 miest pre deti predškolského veku v novej nadstavbe nad prízemnou časťou Základnej školy Kataríny Brúderovej.  V nadstavbe vznikli tak 4 triedy a na dvore pribudlo nové detské ihrisko v rámci areálu...

Poslanci zvážili riziká, na ktoré ich upozornilo ministerstvo vnútra, a to nezákonnosť komunálnych volieb, netransparentnosť financovania volebných kampaní a miestne referendá sa vo Vajnoroch uskutočnia v termíne sobota 8.decembra 2018

Poslanci zvážili riziká, na ktoré ich upozornilo ministerstvo vnútra, a to nezákonnosť komunálnych volieb, netransparentnosť financovania volebných kampaní a miestne referendá sa vo Vajnoroch uskutočnia v termíne sobota 8.decembra 2018

17. 10. 2018

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory boli  dňa 17. októbra 2018 vyhlásené referendá na základe žiadosti o ich vyhlásenie. Miestne referendá sa uskutočnia 8. decembra 2018. Miestne zastupiteľstvo zároveň určilo lehotu na vytvorenie okrskových komisií a delegovanie jej členov.

Vo Vajnoroch vznikla nová eko-sociálna značka: sobi.eco

Vo Vajnoroch vznikla nová eko-sociálna značka: sobi.eco

17. 10. 2018

Na Slovensku – konkrétne v našej mestskej časti - vznikla nová značka sobi.eco poukazujúca na etickú a ekologickú výrobu. Jej zakladatelia sa rozhodli používať odpadové materiály na výrobky, ako obaly na notebooky či obaly na fľaše a svoju výrobu umiestnili do chránených dielní a dielní pre sociálne znevýhodnených ľudí na Slovensku. Tešíme sa, že žijú medzi nami mladí ľudia, ktorým záleží na životnom prostredí a držíme im palce!

Družba medzi Alvianom a Vajnorami opätovne potvrdená

Družba medzi Alvianom a Vajnorami opätovne potvrdená

08. 10. 2018

Hoci družobné vzťahy medzi talianskym Alvianom a Vajnorami začali v r. 1990, oficiálny družobný dokument bol podpísaný v auguste 1998. Pri príležitosti 20. výročia tejto významnej udalosti podala mestská časť v spolupráci s talianskymi partnermi projekty do Bruselu. Vďaka podpore z EU, ktorú sme získali z programu „Európa pre občanov - Opatrenie pre družobné partnerstvá miest“  sme mohli v auguste, konkrétne 22. – 25.08.2018 privítať 52 Alviancov v našej mestskej časti.

 

 

Zber veľkoobjemového odpadu nie je zber stavebného odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu nie je zber stavebného odpadu

08. 10. 2018

Zber a likvidácia je večným problémom. Niektorí obyvatelia nerozoznávajú druhy odpadov a ich postoj k triedeniu je potom ľahostajný. Mestská časť Bratislava-Vajnory dostala od spoločnosti OLO a.s. oznámenie o neoprávnene umiestnenom zmiešanom odpade zo stavieb a demolácií vo veľkokapacitnom kontajnery na objemový odpad, ktorý bol pristavený v rámci jesenného harmonogramu na Vajnorských jazerách.

Pozvánka na nedeľnú omšu v  Panónskom háji

Pozvánka na nedeľnú omšu v Panónskom háji

05. 10. 2018

V nedeľu 7. októbra 2018  o 15 hodine sa v kaplnke Panónskeho hája bude konať modlitba sv. ruženca a po nej sa uskutoční aj svätá omša. Na túto duchovnú udalosť vás pozýva Občianské združenie Panónsky háj. Kaplnka sa nachádza pri osade Panónsky háj. S Jurskej komunikácie /asi tak v polovici/ odbočíte doprava pri rekonštruovanom rodinnom dome smerom do prírodnej rezervácie Šúr. Tešíme sa s vami na hojnú účasť.

Pozvánku na omšu nájdete tu

Jesenná celoplošná deratizácia

Jesenná celoplošná deratizácia

26. 09. 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto  vyzýva na  vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2018 do 15.11.2018 pre obec, podnikateľov, právnické osoby a občanov. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačné ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.