News

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK

17. 05. 2018

V roku 2018 prichádza Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov - prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty. BSK vyčlenilo pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €. Podrobnosti k rozpočtu nájdete v tomto dokumnete.

Cyklodoprava je „trendy“.

Cyklodoprava je „trendy“.

16. 05. 2018

V utorok 15. mája bol oficiálne odovzdaný do úžívania cyklochodník spájajúci MČ Vajnory s časťou Rendez po ulici Pri starom letisku. Za nie príliš priaznivého počasia prešli na bicykloch chodníkom starosta Ján Mrva a župan Bratislavskéko samosprávneho kraja Juraj Droba.  Detaily o cyklochodníku nájdete tu.      (Video z odovzdávania.)

Jarná celoplošná deratizácia

Jarná celoplošná deratizácia

11. 05. 2018

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyzýva právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a fyzické osoby – občanov, na vykonanie deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov, kanalizačných a kolektorových rozvodov, areálov určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných a telovýchovných zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok v termíne od 1. apríla do 15. mája 2018.

Slovak lines: Oznam o dočasnom zrušení zastávky od 12.5.2018

Slovak lines: Oznam o dočasnom zrušení zastávky od 12.5.2018

11. 05. 2018

Od 12.05.2018 (sobota) do odvolania budú bez náhrady dočasne zrušené zastávky na spojoch vedených z Bratislavy v smere cez Vajnory

Zoznam včelárov na odchyt rojov pre rok 2018

Zoznam včelárov na odchyt rojov pre rok 2018

11. 05. 2018
Aktuálny zoznam včelárov na odchyt rojov nájdete tu.
Knižnica bude od 4. mája 2018 do 7. mája 2018 ZATVORENÁ

Knižnica bude od 4. mája 2018 do 7. mája 2018 ZATVORENÁ

03. 05. 2018

Knižnica bude od 4. mája 2018 do 7. mája 2018 ZATVORENÁ.
Znovu otvorená bude v stredu 9. mája 2018.
Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na otvorenú stredu so starostom 2. mája 2018

Pozvánka na otvorenú stredu so starostom 2. mája 2018

26. 04. 2018

Pozývame vás na otvorenú  stredu so starostom, ktorá sa uskutoční 2. mája 2018  v čase od 16.00 do 18.00 h. Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie či pripomienky, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Oznam

Oznam

26. 04. 2018

Na základe žiadosti spol. D4R7, ktorá realizuje stavbu diaľnice D4 aj v katastri mestskej časti Bratislava – Vajnory, informujeme obyvateľov a predovšetkým užívateľov Jurskej cesty, že od pondelka 23.4. 2018  do 8.06.2018 v nočných hodinách v čase od 22.00 – 6.00 hod. staviteľ vykonáva dovoz a odvoz potrebného a stavebného materiálu po Jurskej ceste na stavbu D4R7 preložky el. vedenia 110kV.

Odkaz sv. Jána Pavla II - výstava

Odkaz sv. Jána Pavla II - výstava

25. 04. 2018

„Nebojte sa! Kráčajte vždy vo svetle pravdy vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a láske k Bohu a blížnemu!“

Tento odkaz sv. otca Jána Pavla II. si pripomenuli návštevníci výstavy, ktorá sa konala po nedeľnej sv. omši  22. apríla 2018  v malej sále Domu kultúry vo Vajnoroch, pri príležitosti 28. výročia príchodu sv. Jána Pavla II. na Slovensko a do Vajnor na Staré letisko. ......

Materská škola Koniarkova hľadá na nové pracoviská od septembra 8 zamestnancov

Materská škola Koniarkova hľadá na nové pracoviská od septembra 8 zamestnancov

17. 04. 2018

Materská škola Koniarkova, so sídlom Koniarkova 9, 831 07  Bratislava- Vajnory (zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Vajnory) hľadá: 8 ľudí na obsadenie pozície učiteľ/učiteľka materskej školy pre novovytvorené elokované pracovisko materskej školy s nástupom v priebehu mesiaca august 2018.