News

Výstavba diaľnice čiastočne obmedzí aj premávku vlakov

Výstavba diaľnice čiastočne obmedzí aj premávku vlakov

30. 05. 2018
Výstavba diaľnice D4R7 v sebe zahŕňa aj stavbu niekoľkých mostov. Na úseku Vajnory – Bernolákovo to budú dve mostné konštrukcie SO237 a SO238, ktoré premostia trať a prevedú ponad ňú budúcu diaľnicu.  Z dôvodu prípravy a výstavby mostov je nutné v blízkosti trate zabezpečiť stavebnú jamu. Preto...
Slovak lines: Oznam o dočasnom zrušení zastávok od 5.6.2018

Slovak lines: Oznam o dočasnom zrušení zastávok od 5.6.2018

04. 06. 2018

Od 05.06.2018 (utorok) do odvolania budú bez náhrady dočasne zrušené zastávky na spojoch vedených z Bratislavy v smere cez Vajnory

Letné kosenie

Letné kosenie

24. 05. 2018

Pracovníci  hospodárskej správy MÚ Vajnory začali už tretiu tohoročnú kosbu mestskej zelene.
Podľa schváleného Operačného plánu na rok 2018 sa v týchto dňoch sa začala vo Vajnoroch aj prvá kosba zelene v správe magistrátu hlavného mesta. 

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK

17. 05. 2018

V roku 2018 prichádza Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov - prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty. BSK vyčlenilo pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €. Podrobnosti k rozpočtu nájdete v tomto dokumnete.

Cyklodoprava je „trendy“.

Cyklodoprava je „trendy“.

16. 05. 2018

V utorok 15. mája bol oficiálne odovzdaný do úžívania cyklochodník spájajúci MČ Vajnory s časťou Rendez po ulici Pri starom letisku. Za nie príliš priaznivého počasia prešli na bicykloch chodníkom starosta Ján Mrva a župan Bratislavskéko samosprávneho kraja Juraj Droba.  Detaily o cyklochodníku nájdete tu.      (Video z odovzdávania.)

Jarná celoplošná deratizácia

Jarná celoplošná deratizácia

11. 05. 2018

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyzýva právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a fyzické osoby – občanov, na vykonanie deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov, kanalizačných a kolektorových rozvodov, areálov určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných a telovýchovných zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok v termíne od 1. apríla do 15. mája 2018.

Slovak lines: Oznam o dočasnom zrušení zastávky od 12.5.2018

Slovak lines: Oznam o dočasnom zrušení zastávky od 12.5.2018

11. 05. 2018

Od 12.05.2018 (sobota) do odvolania budú bez náhrady dočasne zrušené zastávky na spojoch vedených z Bratislavy v smere cez Vajnory

Zoznam včelárov na odchyt rojov pre rok 2018

Zoznam včelárov na odchyt rojov pre rok 2018

11. 05. 2018
Aktuálny zoznam včelárov na odchyt rojov nájdete tu.
Knižnica bude od 4. mája 2018 do 7. mája 2018 ZATVORENÁ

Knižnica bude od 4. mája 2018 do 7. mája 2018 ZATVORENÁ

03. 05. 2018

Knižnica bude od 4. mája 2018 do 7. mája 2018 ZATVORENÁ.
Znovu otvorená bude v stredu 9. mája 2018.
Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na otvorenú stredu so starostom 2. mája 2018

Pozvánka na otvorenú stredu so starostom 2. mája 2018

26. 04. 2018

Pozývame vás na otvorenú  stredu so starostom, ktorá sa uskutoční 2. mája 2018  v čase od 16.00 do 18.00 h. Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie či pripomienky, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vajnory.