Harmonogram kultúrnych,športových a spoločenských podujatí 2018

Harmonogram kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na mesiace

 marec,apríl 2018

Harmonogram na celý rok 2018 TU.

Marec:

 

7.3.                  MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN - slávnostné popoludnie, organizuje Mestská časť Bratislava-Vajnory a  Senior klub Vajnory, Dom kultúry Vajnory,14.00 h

 

15.3.                UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA – obradná sieň Miestneho úradu Bratislava-Vajnory, 15.00 h

 

24.3.                TVORIVÉ DIELNE PRE DETI, Galéria Typo&Ars, 10.00 h - 14.00 h

 

25.3.                KVETNÁ NEDEĽA - zvyky a obyčaje vo Vajnoroch, organizuje Podobenka z Vajnor v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory, Dom kultúry Vajnory, 14.00 - 18.00 h

 

25.3.                Talk show, DK Vajnory o 16.00h, organizuje Vajnorské ochotnícke divadlo a MČ Bratislava -Vajnory

 

27.3.                DEŇ UČITEĽOV - stretnutie pedagogických pracovníkov so starostom, Dom kultúry Vajnory, 14.00h

 

1.3. - 31.3.      MAREC – MESIAC KNIHY - burza kníh v knižnici,  pondelok - piatok 14.00 h - 18.00 h

 

ŠPORTOVÉ PODUJATIA:

 

25.3.                Otvorenie CYKLÁVKY ponad Šúrsky kanál smer Čierna voda

                        štart „Vajnory na kolieskach“ otvorenie korčuliarskej sezóny 15.00h s cieľom pri detskom ihrisku Koniarkova ul.  PODUJATIE JE V UVEDENOM TERMÍNE ZRUŠENÉ !!! Nový termín ohlásime čoskoro. Ďakujeme za pochopenie.

 

Apríl:

 

2.4.                  VEĽKONOČNÝ PONDELOK – ukážka tradičnej šibačky, organizuje Podobenka z Vajnor, Vajnorský ľudový dom, 8.00 – 12.00 h

 

4.4.                  73. VÝROČIE OSLOBODENIA BRATISLAVY, slávnostný akt kladenia vencov k Pomníku padlých v spolupráci so školami a Senior klubom, 11.00 h

 

11.4.                113. VÝROČIE PRÍCHODU FERDIŠA JURIGU DO VAJNOR, slávnostné spomienkové dopoludnie v spolupráci so školami a Senior klubom, Park Ferdiša Jurigu, 11.00 h

 

21.4.                TVORIVÉ DIELNE PRE DETI, Galéria Typo&Ars, 10.00 h - 14.00 h

 

30.4.                STAVANIE MÁJA – organizuje Mestská časť Bratislava-Vajnory v spolupráci s Vajnorským okrášľovacím spolkom a Futbalovým klubom Vajnory, Park pod lipami, 18.00 h 

29.4.                Talk show   

 

ŠPORTOVÉ PODUJATIA:

 

28.4.                VAJNORSKÝ DETSKÝ DUATLON – organizuje Mestská časť Bratislava-Vajnory, Jurská cesta, 10.00 h       

    

Zmena programu vyhradená!

22.3.2018

Ing. Eva Bielčíková