VZN číslo 1/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  1/2015 zo dňa 19. februára 2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestkej časti Bratislava-Vajnory

Resolution type: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon č.1/2015 zo dňa 19.02.20154.49 MB
Status VZN: 
zrušené