Pracovné ponuky

Mestská časť Bratislava-Vajnory so sídlom Roľnícka 109, 831 07  Bratislava-Vajnory  hľadá:

  • technických pracovníkov na oddelenie investícií a hospodárskej správy. Pracovná náplň spočíva predovšetkým v zabezpečovaní čistoty, starostlivosti o zeleň, zabezpečovaní údržby a opráv objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti  a prevádzkovej techniky s nástupom ihneď.  Základná zložka mzdy (brutto): 515,- €, prípadne dohodou.

  • vedúceho referátu hospodárskej správy – kompletne zabezpečuje správu, prevádzku a riadny technický stav majetku mestskej časti ako aj objektov prenajatých pre činnosť mestskej časti, zabezpečuje bezporuchovosť zariadení, riadi a koordinuje činnosti technických pracovníkov, zodpovedá za letnú a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov, zodpovedá za vozový park mestskej časti a pod. Termín nástupu ihneď, prípadne dohodou. Základná zložka mzdy (brutto): 900,- €, prípadne dohodou.

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov mailom na  porazikova@vajnory.sk, prípadne osobne v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109.

Zverejnené 30.4.2018

_________________________________________________________________________________________________________________

Hľadáme  pracovnú silu do výdajne školskej jedálne

ZŠ s MŠ Jána Pavla II. na výdaj obedov od 4. apríla 2018.

Bližšie informácie poskytneme na sekretariáte školy

alebo u p. Maríka 0903 549 788

zverejnené : 30.4.2018      ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Materská škola Koniarkova, so sídlom Koniarkova 9, 831 07  Bratislava-Vajnory hľadá:

  • 8 ľudí na obsadenie pozície učiteľ/učiteľka materskej školy pre novovytvorené elokované pracovisko materskej školy s nástupom od 27.08.2018

Požiadavky na zamestnanca:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou so zameraním na učiteľstvo pre materské školy, prípadne vysokoškolské vzdelanie so zameraním na predškolská a elementárna pedagogika,
  • prax v materskej  škole podmienkou,   Základná zložka mzdy (brutto): od 556,50 € (podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z.z.)

Záujemcovia/záujemkyne môžu zasielať žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov mailom na msvajnory@msvajnory.sk alebo porazikova@vajnory.sk

Zverejnené 23.2.2018

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

Pracovná ponuka: Pomocná sila do kuchyne 

Miesto výkonu práce:  Materská škola Koniarkova 9, Bratislava – Vajnory

Náplň práce:

- Výdaj pokrmov vo výdajni stravy v materskej škole

- Príprava jednoduchých pokrmov

- Príprava stolovania, umývanie riadu

- Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov

Termín nástupu: ASAP, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru:

Polovičný pracovný úväzok

Pracovný čas od 11:00 do 15:00

Ponúkaný plat: Dohodou

Požadované vzdelanie:

Stredoškolské bez maturity

Stredoškolské s maturitou

Prax v oblasti výdaja jedál výhodou

Certifikát odbornej spôsobilosti a zdravotný preukaz výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:  Chuť pracovať

Adresa:

Materská škola

Koniarkova 9I

831 07 Bratislava

Kontaktná osoba:

RNDr. Tibor Kráľ

, 0918 730 171, 

kral@zsvajnory.sk;

Zverejnené 13.11.2017