Oznam o zatvorení miestneho úradu cez vianočné sviatky

14 December 2017

O Z N A M

Mestská časť Bratislava – Vajnory oznamuje občanom, že v dňoch 22.12.2017 až 29.12.2017 bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory

z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ

Podateľňa Miestneho úradu bude otvorená v nasledovných dňoch takto: 22.12.2017 - od 8:00 do 12:00                               

Na podanie agendy do podateľne mimo uvedených dní môžete využiť schránku pri vchode do úradu, prípadne vykonať podanie prostredníctvom pošty. Miestny úrad bude otvorený od 2.1.2018.

Stavebné oddelenie bude otvorené až od 8.1.2018.  

Prajeme príjemné prežitie sviatkov. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ján Mrva
starosta