Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Date of Publication: 
Tuesday, 31. October 2017