Práve začíname s výstavbou cyklochodníka Pri starom letisku

8 November 2017

Schválenie projektu výstavby cyklochodníka  popri Starom letisku sme ohlásili už pred mesiacom. V týchto dňoch sa začína s prípravou  staveniska.  Zamestnanci MÚ začali s orezom náletových krovín.  Dodávateľská firma následne prebrala stavenisko a 9. novembra sa začne stavať. Cyklotrasa Pri starom letisku“  a ktorý je navrhovaný v súlade globálnym cieľom IROP prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, získala naša mestská časť na jeho realizáciu sumu 148.256,04 eur .    

Projekt je v súlade s PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a jeho realizácia prispeje k podpore trvalo udržateľného miestneho dopravného systému v Hlavnom meste SR v území MČ Vajnory, čím prepojí rozvíjajúcu sa mestskú a regionálnu sieť cyklotrás a zaručí flexibilnejšiu mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov, najmä prostredníctvom udržateľnej cyklodopravy, ktorá vytvorením stabilnej siete cyklotrás sa stáva súčasťou multimodálného systému v meste.

Hlavným cieľom projektu je podporiť nemotorovú dopravu v riešenom území a prostredníctvom vybudovania bezpečnej cyklotrasy “Pri starom letisku” zvýšiť aj atraktivitu cyklistickej dopravy v MČ Bratislava Vajnory. Výsledkom vyššej atraktivity nemotorovej dopravy v území dosiahneme zvýšenie prepravnej kapacity a vyšší podiel cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb na území MČ Bratislava - Vajnory.

Výsledkom realizácie projektu „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku“ sa v riešenom území prispeje k naplneniu výsledkového ukazovateľa IROP pre ŠC 1.2.2. R0157 – zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej

Stavba je riešená ako cyklotrasa vedená v prevažujúcej miere na samostatnom pruhu pre cyklistov v rámci pridruženého dopravného priestoru obslužnej komunikácie. Pruh bude obojsmerný v dĺžke 518,28 m tak, ako sme zvyknutí aj pri ostatných úsekoch cyklochodníkov v okolí Vajnor. Časť trasy je vedená v koridore pre cyklistov po hlavnej miestnej komunikácii. Sme radi, že sa dobrá vec podarila. Stálo nás to veľa síl aj času, ale vyplatilo sa, povedal starosta Ján Mrva. Cyklochodník doplní už existujúcu sieť postavených cyklochodníkov.  Je to pekný darček pre obyvateľov našej mestskej časti ale aj prechádzajúcich cykloturistov a cestujúcich bicyklami do práce, dodal starosta Mrva.