Stretnutie so starostom bude v stredu 29.novembra 2017

24 November 2017

Príďte za starostom v stredu 29. nov. 2017 od 16:00 do 18:00 h (spoločná otvorená streda za november a december) .
Starosta našej mestskej časti Ing. Ján Mrva bude k dispozícií občanom. Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vajnory.