Návrh VZN o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Date of Publication: 
Monday, 5. February 2018
AttachmentSize
PDF icon Návrh VZN - príspevok MŠ a ŠKD174.41 KB