Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“

Date of Publication: 
Wednesday, 21. February 2018

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.