Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

 

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

 

Volebná kampaň kandidátov v obci nad 5000 obyvateľov

Výlepové plochy pre subjekty kandidujúce v komunálnych voľbách 10.11.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava - Vajnory

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v Bratislave - Vajnoroch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora Bratislavy

Zoznam zaregistrovanych kandidátov na poslancov do Mestského zastupiteľstva Bratislavy

Informácia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK

Viac informácií k voľbám nájdete na stránke Ministerstva vnútra tu.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do samosprávy obcí

Informácie pre voliča v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Uznesenie č. 265-2018 - určenie volebných obvodov a počtu poslancov

Zverejnenie počtu obyvateľov MČ

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie

Informácia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie

Informácia o podávaní kandidátnych listín pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva

Informácia o podávaní kandidátnych listín pre voľby starostu mestskej časti

File: