Zberný dvor

Zberný dvor na zelený odpad pre obyvateľov Vajnor na ulici Pri pastierni je otvorený od 16. marca 2018.
Prevádzkové dni a hodiny sú:

  • piatok od 14:00 h. do 18:00 h.
  • sobota od 08:00 h. do 17:00 h. 

Prevádzka zberného dvora bude otvorená do NOVEMBRA 2018.

Harmonogram pristavenia kontajnerov na rok 2018 v MČ Bratislava -  Vajnory

Harmonogram zberu komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na rok 2018