Zberný dvor

Zberný dvor na zelený odpad na ulici Pri pastierni

Zberný dvor na zelený odpad na ulici Pri pastierni je otvorený  od 17. marca 2017 do 18. novembra 2017 a prevádzkové dni a hodiny sú: 

piatok od 14:00 h. do 18:00 h. 

sobotu od 08:00 h. do 17:00 h. nepretržite.

Prevádzka zberného dvora bude otvorená do 18. novembra 2017.

Harmonogram pristavenia kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad v rámci jarného a jesenného upratovania v MČ Bratislava - Vajnory na rok 2017