Knižnica je presťahovaná a opäť OTVORENÁ

7 September 2015
Section: 
Kultúra

Miestna knižnica Vajnory je presťahovaná do priestorov Domu kultúry Pod lipami 2, 1. posch.

Otvorené od 7. septembra 2015

pondelok – piatok : 14.00 – 18.00