Marek Grebeci

Main profile

Curriculum vitae

člen Miestnej rady, 
podpredseda komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
člen rady školy