Martin Demo

Main profile

Curriculum vitae

poslanec poverený oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva