Participatívny rozpočet

×

Správa s upozornením

Hlasovanie bolo ukončené.

Primárne karty

Popis: 

Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte vám aj tento rok ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 8600 eur z vajnorského rozpočtu. Oproti minulému roku sa suma zvyšuje o 20%. 
 

Hlasovať môžete od 12. mája až do 11.júna 2017

Pravidlá hlasovania:

- hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom vo Vajnoroch

- hlasovať je možné najviac za dva návrhy

- minimálny vek 15 rokov

- pri hlasovaní uviesť meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo

- hlasovať sa dá elektronicky na www.vajnory.sk alebo formou hlasovacieho lístka (poštou, do schránky miestneho úradu alebo osobne na úrade na Front Office)

- hlasovať možno iba jedenkrát, pri elektronickom hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa

- výsledky hlasovania budú zverejnené do troch pracovných dní od skončenia hlasovania

- Mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, resp. vyradiť

Tento rok môžete hlasovať za tieto návrhy:

Číslo návrhu Participatívny rozpočet 2017 Odhadované náklady  
1 Umiestnenie košov na psie exkrementy na cyklotrase na ul. Na doline - 3ks 825,-
2 Nové vybavenie na detské ihrisko 3000,-
3 Výmena plastovej šmykľavky a dvoch plastových stoličiek na detskom ihrisku pri dome Rybničná 61/A 1450,-
4 Kultivovaný prístup k Vajnorským jazerám od nadchodu pri ŽST Vajnory 1600,-
5 Nákup a osadenie nových smetných košov v centrálnej časti Vajnôr, keďže momentálne umiestnenie je nesystémové, koše sú rôznych rozmerov, dizajnu, objemu, sú značne zastarané. - 10ks 2750,-
6 Vytvorenie "Zóny 30 km/h" na Pračanskej ul. (umiestnenie dopravných značiek a spomaľovacích prahov) 825,-
7 Nákup a osadenie nových košov na psie exkrementy v exponovaných lokalitách Vajnôr, napr. Pračanská ul. - 5ks 825
8 Stojany na bicykle pred ŽST Vajnory 700,-
9 Javiskové svetlá s príslušenstvom 3000,-
10 Rozšírenie stojanov na bicykle pre zdravotným strediskom - 2ks 220,-
11 Vytvorenie pitnej fontány na detskom ihrisku 800,-
12 Zriadenie grilovacieho miesta s fixným grilom a lavičkami v obci 800,-
13 Automasáže - chodníky s kameňmi, kde ste si naboso mohli masirovat nohy cca 10m 400,-
14 Cykloservisný stojan na Jurave 300,-

Hlasovanie bolo ukončené. Výsledky zverejníme v najbližších dňoch.