Participatívny rozpočet

×

Správa s upozornením

Hlasovanie bolo ukončené.

Primárne karty

Popis: 

Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte vám aj tento rok ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 10 320 eur z vajnorského rozpočtu. Oproti minulému roku sa suma zvyšuje o 20%. 
 

Hlasovať môžete od 27. apríla až do 31.mája 2018

Pravidlá hlasovania:

- hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom vo Vajnoroch

- hlasovať je možné najviac za dva návrhy

- minimálny vek 15 rokov

- pri hlasovaní uviesť meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne aj kontakt – e-mail / telefónne číslo

- hlasovať sa dá elektronicky na www.vajnory.sk alebo formou hlasovacieho lístka (poštou, do schránky miestneho úradu alebo osobne na úrade na Front Office)

- hlasovať možno iba jedenkrát, pri elektronickom hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa

- výsledky hlasovania budú zverejnené do troch pracovných dní od skončenia hlasovania

- Mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, resp. vyradiť

Tento rok môžete hlasovať za tieto návrhy:

Číslo návrhu Participatívny rozpočet 2018 Odhadované náklady  
1 Cykloservisný stojan na konci Vajnor smerom na Juravu 1500,-
2 Automasáže - chodníky s kameňmi, kde ste si naboso mohli masírovať nohy, alebo pologuľa na ktorú ste si ľahli na chrbát a naťahovaním ste si uvoľňovali 1000,-
3

Dokončiť, t.j. oplotiť a uzavrieť, kontajnerové stojisko pri Rybničnej 61 A

300,-
4 Ochranná sieť medzi hádzanárskym a volejbalovým ihriskom 650,-
5 Doplnenie atraktívneho vybavenia na podujatia (stánky, stoly, lavice) 1000,-
6 Vybudovanie workout ihriska v športovom areáli Alviano 3000,-
7 Doplnenie javiskovej techniky do Domu kultúry Vajnory, svetelnej a zvukovej aparatúry, dorobenie zvukovej réžie 3000,-
8 Osadenie košov na smeti pri zdravotnom stredisku cca 4ks 600,-
9 Rampa pre vstup s kočíkom do úradu a zábradlia - vstup do úradu a do podateľne 500,-
10 Kvalitnejšie cyklostojany pred miestnym úradom  na cca. 6 bicyklov 1600,-