Harmonogram kultúrnych,športových a spoločenských podujatí 2017

Harmonogram kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na mesiace

 september, október2017

Harmonogram na celý rok 2017 TU.

September:

9.         Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo&Ars, 10.00h-14.00h
16.       HODY 2017, /sobota/ Park pod lipami 15.00 do 24.00 h Výstava obrazov p. Plachého
17.       Slávnostná hodová svätá omša o 10.30h
23.       Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo&Ars, 10.00h-14.00h
28.       Vítanie detí do života – sobášna sieň MÚ Vajnory, 15.00h

Športové podujatia:

9.         Športový deň s hádzanármi „HOĎ a BEŽ“ / sobota/ športový areál Alviano, 10:00 h
23.       Vajnorská penalta – /sobota/ FK Vajnory, futbalový štadión Pri Struhe, od 12:30h

Október:

7.         Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo&Ars,10.00h-14.00h
7.         Vajnorská šarkaniáda 2017 a Jablkové hodovanie 2017– súťaž v púšťaní šarkanov,
             bývalé športové letisko Vajnory, 13.30-17.00h
21.       Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo&Ars,10.00h-14.00h
24.       Stretnutie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, / utorok/ veľká sála DK Vajnory,  14.00h
 

            Každú stredu : Čítanie rozprávok pre deti – Základné školy a Miestna knižnica  

Športové podujatia:

14.       Vajnorský minimaratón 2017 /sobota/registrácia DK Vajnory , Pod lipami,
            štart - pri detskom ihrisku Koniarkova, 13:00 h

Zmena programu vyhradená!

4.9.2017

Ing. Eva Bielčíková