Hlásenia miestneho rozhlasu 19.-20.2.2018 (Miestne zastupiteľstvo MČ BA-Vajnory, Talk show, Združenie deti a umenie)