Novinky

Vo Vajnoroch vznikla nová eko-sociálna značka: sobi.eco

Vo Vajnoroch vznikla nová eko-sociálna značka: sobi.eco

17. 10. 2018

Na Slovensku – konkrétne v našej mestskej časti - vznikla nová značka sobi.eco poukazujúca na etickú a ekologickú výrobu. Jej zakladatelia sa rozhodli používať odpadové materiály na výrobky, ako obaly na notebooky či obaly na fľaše a svoju výrobu umiestnili do chránených dielní a dielní pre sociálne znevýhodnených ľudí na Slovensku. Tešíme sa, že žijú medzi nami mladí ľudia, ktorým záleží na životnom prostredí a držíme im palce!

Družba medzi Alvianom a Vajnorami opätovne potvrdená

Družba medzi Alvianom a Vajnorami opätovne potvrdená

08. 10. 2018

Hoci družobné vzťahy medzi talianskym Alvianom a Vajnorami začali v r. 1990, oficiálny družobný dokument bol podpísaný v auguste 1998. Pri príležitosti 20. výročia tejto významnej udalosti podala mestská časť v spolupráci s talianskymi partnermi projekty do Bruselu. Vďaka podpore z EU, ktorú sme získali z programu „Európa pre občanov - Opatrenie pre družobné partnerstvá miest“  sme mohli v auguste, konkrétne 22. – 25.08.2018 privítať 52 Alviancov v našej mestskej časti.

 

 

Zber veľkoobjemového odpadu nie je zber stavebného odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu nie je zber stavebného odpadu

08. 10. 2018

Zber a likvidácia je večným problémom. Niektorí obyvatelia nerozoznávajú druhy odpadov a ich postoj k triedeniu je potom ľahostajný. Mestská časť Bratislava-Vajnory dostala od spoločnosti OLO a.s. oznámenie o neoprávnene umiestnenom zmiešanom odpade zo stavieb a demolácií vo veľkokapacitnom kontajnery na objemový odpad, ktorý bol pristavený v rámci jesenného harmonogramu na Vajnorských jazerách.

Pozvánka na nedeľnú omšu v  Panónskom háji

Pozvánka na nedeľnú omšu v Panónskom háji

05. 10. 2018

V nedeľu 7. októbra 2018  o 15 hodine sa v kaplnke Panónskeho hája bude konať modlitba sv. ruženca a po nej sa uskutoční aj svätá omša. Na túto duchovnú udalosť vás pozýva Občianské združenie Panónsky háj. Kaplnka sa nachádza pri osade Panónsky háj. S Jurskej komunikácie /asi tak v polovici/ odbočíte doprava pri rekonštruovanom rodinnom dome smerom do prírodnej rezervácie Šúr. Tešíme sa s vami na hojnú účasť.

Pozvánku na omšu nájdete tu

Jesenná celoplošná deratizácia

Jesenná celoplošná deratizácia

26. 09. 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto  vyzýva na  vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2018 do 15.11.2018 pre obec, podnikateľov, právnické osoby a občanov. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačné ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

 

Pokračujeme v opravách chodníkov

Pokračujeme v opravách chodníkov

17. 09. 2018

V pondelok 17.septebmra sa začala ďalšia fáza opráv chodníkov v obci. Zamestnanci spoločnosti AAPlus,s.r.o začali odstraňovať starý asfalt z chodníka na Roľníckej ulici ktoré v najbližších dňoch následne pokryjú novým kobercom. Realizujú sa aj ďalšie chodníky v lokalite  Čierny chodník kde sa pripravuje podklad ulíc a oprava alebo výmena obrubníkov.  

 

 

Vernisáž Viktórie Ondrušovej je zrušená

Vernisáž Viktórie Ondrušovej je zrušená

22. 08. 2018

Jesenná vernisáž Viktórie Ondrušovej ktorá sa mala konať 1. septembra 2018  v Galérii TYPO&ARS je zo zdravotných dôvodov zrušená. O náhradnom termíne vás budeme informovať.

 

OLO malo technický výpadok

OLO malo technický výpadok

16. 08. 2018

V minulých dňoch mala spoločnosť OLO, a.s z technických dôvodov výluku a preto došlo k omeškaniu odvozu odpdu z kontajnerov. V stredu 15.8 však všetky kontajnery zo zberných dvorov boli odvezené a zberné dvory dočistené. OLO sa za vzniknuté problémy ospravedlňuje. 

Od 19. augusta platia nové cestovné poriadky

Od 19. augusta platia nové cestovné poriadky

13. 08. 2018

Upozorňujeme obyvateľov Vajnor že od nedele 19. augusta dochádza k zmene k grafikonu niektorých autobusových spojov. Prinášame aktuálne CESTOVNÉ PORIADKY spojov BA- SC a BA - PK prechádzajúcich cez Vajnory platné od 19.8. Pozrite si aj leták IDB o nových linkách.   

Vajnorská zmrzlina

Vajnorská zmrzlina

01. 08. 2018
Zmrzlina môže byť balkánska , jadranská ,talianská , dobrá  ale čo takto vajnorská?  Práve takú predáva vo svojom stánku v Parku pod lipami zmrzlinár Sebo. A prečo práve vajnorská? Lebo podľa jeho poznatkov a celoživotných skúsenosti  v zmrzline je cítiť aj atmosféru miesta kde sa vyrába a...