Novinky

Tabule na cyklochodníku JURAVA nesmú obmedzovať cyklistom vjazd

Tabule na cyklochodníku JURAVA nesmú obmedzovať cyklistom vjazd

10. 11. 2017

Pred pár dňami sa na cyklochodníku JRAVA zjavili tabule s niekoľkými piktogramami upozorňujúcimi na stavbu. Týka sa to úseku, ktorý vedie popod vinohrady medzi Račou a Sv. Jurom.  Tabule stojace v oboch smeroch na cyklochodníku však zakazujú vstup na stavbu nepovolaným osobám. Dodávateľa  stavebných prác sme o tom ihneď po osadení tabúľ  informovali a na urýchlenom zabezpečení zjazdnosti cyklocesty počas celého  trvania výstavby D4/R7 s ním  rokujeme.

Kňazovický

Práve začíname s výstavbou cyklochodníka Pri starom letisku

Práve začíname s výstavbou cyklochodníka Pri starom letisku

08. 11. 2017

Schválenie projektu výstavby cyklochodníka  popri Starom letisku sme ohlásili už pred mesiacom. V týchto dňoch sa začína s prípravou  staveniska.  Zamestnanci MÚ začali s orezom náletových krovín.  Dodávateľská firma následne prebrala stavenisko a 9. novembra sa začne stavať. Cyklotrasa Pri starom letisku“  a ktorý je navrhovaný v súlade globálnym cieľom IROP prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, získala naša mestská časť na jeho realizáciu sumu 148.256,04 eur .    

Družba/ Gemellagio 2017  Alviano – Daone – Vajnory

Družba/ Gemellagio 2017 Alviano – Daone – Vajnory

07. 11. 2017

V  tomto roku si naši družobní partneri z Alviana podali projekt na družbu Alviano – Daone – Vajnory  do EU.  Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a pri príležitosti „Olivobrania“  -  posvetenie novej úrody z oliv – olivového oleja, pozvali v dňoch 9.11.2017  - 12.11.2017 našu delegáciu do Alviana. O čom sa bude hovoriť nájdete v Programe projektu.   Počas osláv vystúpia členovia Vajnorského okrášľovacieho spolku a Vajnorská dychovka.

Ing. Soňa Molnárová        
zástupkyňa starostu    

                                           

                                    

Výzva - zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A

Výzva - zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A

03. 11. 2017

V súvislosti s oznámením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý sa týka nahlásenia zvýšeného výskytu vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v Bratislavskom kraji, si Vás Bratislavský samosprávny kraj dovoľuje informovať o dodržiavaní preventívnych opatrení, najmä dodržiavanie zásad osobnej hygieny, tzn. dôkladné umývanie rúk teplou vodou, osušovanie rúk jednorazovými papierovými utierkami. Dôkladné umývanie je potrebné vždy po použití toalety a pred každým jedlom.

Spoločnosť OLO, a.s. ukončí zber biologického odpadu z hnedých zberných nádob

Spoločnosť OLO, a.s. ukončí zber biologického odpadu z hnedých zberných nádob

02. 11. 2017

Spoločnosť OLO, a.s. ukončí zber biologického odpadu z hnedých zberných nádob dňa 30.11.2017. Konkrétne termíny odvozu bioodpadu z hnedých nádob v novembri uvádzajú vo zverejnenej tlačovej správe. V ďalšom roku sa odvoz bio odpadu z hnedých nádob v Bratislave začne realizovať od 01.03.2018. Bio odpad zo záhrad je možné odovzdať na zbernom dvore spoločnosti OLO, a.s. Stará Ivanská cesta 2, Bratislava v pondelok až sobotu v čase od 08,00 hod.-18,00 hod. okrem nedele a sviatkov. 

Vajnorský ľudový dom dostal novú strechu

Vajnorský ľudový dom dostal novú strechu

30. 10. 2017

Počas letnej sezóny si tak obyvatelia Vajnor, ako aj  prichádzajúci turisti určite všimli pracovnú aktivitu na budovách v zadnom trakte národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový dom.  Pár týždňov pracovníci súkromnej firmy denne vystupovali na strechu hospodárskych budov a opravovali čo bolo treba. Vymenili starý krov aj latovanie, odizolovali, strechu a položili novú krytinu.  Zrenovovali aj vikiere ktorými sa usadlosť  v minulosti pýšila. Rekonštrukcia, montážne aj tesárske práce si vyžiadali investíciu 50 310 €, z čoho 6 000 € poskytol BSK. Zbytok  zdrojov financoval  MÚ Vajnory z vlastných prostriedkov. 

Začala prístavby 5 nových tried v ZŠ  Kataríny Brúderovej

Začala prístavby 5 nových tried v ZŠ Kataríny Brúderovej

26. 10. 2017

V týchto dňoch sa v Základnej škole Kataríny Brúderovej začali práce na prístavbe nového bloku k existujúcej budove, v ktorej pribudne nových 5 tried.  Projekt, ktorý sa začal pripravovať  už pred dvoma rokmi sa práve začína realizovať. Prístavba základnej školy s 5 triedami, bude stáť viac ako 574.tisíc €.   

Vajnory fotoobjektívom nášho rodáka

Vajnory fotoobjektívom nášho rodáka

25. 10. 2017

Pod týmto názvom vyšiel rozhovor s obyvateľom Vajnor a jubilantom ( 86 rokov) aktívnym seniorom Antonom Jakubáčom v týždenníku Záhorák.    O jeho živote vzťahu k rodnému Záhoriu, či K Vajnorom, kde teraz žije nájdete na stránkach týždenníka Záhorák.  Ku gratulácii k jeho jubileu sa pripájame aj my.

Oceneným seniorom roka 2017 bol aj obyvateľ Vajnor

Oceneným seniorom roka 2017 bol aj obyvateľ Vajnor

16. 10. 2017

Jedným zo seniorov, ktorý získal ocenenie Senior roka 2017  je občan s trvalým pobytom vo Vajnoroch JUDr. Peter ČEPEC. Už po siedmykrát sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné odovzdávanie týchto cien, ktoré patrí medzi vrcholové podujatia bratislavského Seniorfestu. Prestížne ocenenie si tohto roku z rúk primátora Bratislavy Iva Nesrovnala prevzalo šesť Bratislavčanov s neoceniteľným prínosom pre Bratislavu. Úprimne gratulujeme.

 

 Pozvanie na tvorivé dielne do Galérie TYPO&ARS

Pozvanie na tvorivé dielne do Galérie TYPO&ARS

16. 10. 2017

„Združenie deti a umenie Vás pozýva v sobotu 21.10.2017 od 10.00 h – 14.00 h do Galérie TYPO&ARS  na tvorivé dielne pre deti – budeme robiť tapisérie, magnetky na chladničky a pasparty na monotypie. Príďte si vyzdvihnúť tohoročnú keraniku – je už vypálená. Ďalšie tvorivé dielne máme 11.11.2017. V prípade záujmu kontaktujte pani Čepcovú na tel. 0903/477 074“