113. výročie príchodu F. Jurigu do Vajnor.

11 apríl 2018

Ako každý rok aj teraz si 11. apríľa pripomíname príchod Ferdiša Jurigu do Vajnor.  Tohto roku je to už 113 rokov čo búrlivák Ferdiš  vstúpil do našej dediny aby tu zanechal nezabudnuteľnú spomienku.

V parku Ferdiša  Jurigu sa pri pamätnej doske  predpoludním stretli generácia seniorov so žiakmi základných škôl aby si v krátkom akte položenia venca.  Po krátkom príhovore Starostu Jána Mrvu sa spoločné stretnutie  zakončilo kultúrnym programom.

Vo februári roku 1905 prišiel do Vajnor Ferdiš Juriga, najskôr bol administrátorom, potom farárom a ostal tu 13 rokov. Zaslúžil sa o výstavbu slovenskej cirkevnej školy, založil spolok triezvosti a bol aj veľkým propagátorom vajnorského folklóru, ktorý aj vďaka nemu, nielen vo Vajnorskom ľudovom dome, prežíva dodnes. V kostole slúžieval omšu nielen v sutane, ale aj vo vyšívanej slovenskej košeli a jeho obľubu u obyvateľov dokumentuje i to, že na neho nezabudli. Pri príležitosti Jurigovho 100. výročia príchodu do obce mu odhalili pamätnú tabuľu v parku, ktorý nazvali jeho menom. Navyše, pietnu spomienku na vzácneho človeka tu obec organizuje každý rok.

Rozsiahle boli jeho snahy o zlepšenie sociálneho postavenia ľudu. Zakladal potravné a úverové družstvá, pre nás dnes možno s čudnými názvami ako – Ústredné odpredávačstvo zeleniny v Zohore, Spolok na kŕmenie ošípaných vo Vajnoroch, v Stupave Dielňu na kvasenie kapusty.  Aktívny bol aj vo sfére bankovníctva, nielenže bol v správnej rade Lombardskej banky v Bratislave, ale roku 1912 založil Záhorskú ľudovú banku i Seredskú ľudovú banku.