Integrované obslužné miesto občana už aj vo Vajnoroch

20 apríl 2017

IOMO  alebo Integrované obslužné miesto občana, ako jedno z pilotných pracovísk na Slovensku, je nové pracovisko zriadené pre občanov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory. V kancelárii súčasného matričného úradu (Centrálny informačný systém matrík – CISMA) a ohlasovne pobytu (Centrálna ohlasovňa – CO). IOMO ponúka občanom prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. 

Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze. Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte Výpis z registra trestov, Výpis z listu vlastníctva a Výpis z obchodného registra. Postupne sa bude ponuka služieb rozširovať. Zoznam služieb je k dispozícii na www.iomo.sk