Jarná celoplošná deratizácia

11 máj 2018

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyzýva právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a fyzické osoby – občanov, na vykonanie deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov, kanalizačných a kolektorových rozvodov, areálov určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných a telovýchovných zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok v termíne od 1. apríla do 15. mája 2018.
V objektoch a na verejných priestranstvách v majetku a správe mesta, Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečí deratizáciu prostredníctvom firmy oprávnenej na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov.