Miestna knižnica je 13. – 15. marca 2019 ZATVORENÁ

12 marec 2019

Miestna knižnica Vajnory bude v čase 13. – 15. marca 2019 /streda – piatok/  zatvorená.

Znova otvorená bude v pondelok 18. marca 2019 v obvyklom čase.