Opätovné vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

3 august 2017

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyhlasuje z dôvodu vysokých teplôt čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 3.08.2017 od 10.00 h. do odvolania.