Oprava ulice Pri mlyne už budúci týždeň

20 apríl 2017

Budúci týždeň od  25.4.2017 do 30.4.2017 bude správca cesty Oddelenie správy komunikácií realizovať opravu miestnej komunikácie II. triedy ul. Pri mlyne v úseku od Príjazdnej ul. po železničné priecestie. Prejazd vozidiel v danom úseku bude obmedzený na jeden pruh.
Chceme upozorniť obyvateľov na dočasnú zmenu organizácie dopravy a zároveň ich požiadať o pochopenie nastanej situácie.