Oznam

26 apríl 2018

Na základe žiadosti spol. D4R7, ktorá realizuje stavbu diaľnice D4 aj v katastri mestskej časti Bratislava – Vajnory, informujeme obyvateľov a predovšetkým užívateľov Jurskej cesty, že od pondelka 23.4. 2018  do 8.06.2018 v nočných hodinách v čase od 22.00 – 6.00 hod. staviteľ vykonáva dovoz a odvoz potrebného a stavebného materiálu po Jurskej ceste na stavbu D4R7 preložky el. vedenia 110kV. Jedná sa diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia (VVN), ktoré prechádza katastrálnym územím Vajnory a pokračuje ďalej cez vinohrady a Malé Karpaty.

Zvýšená premávka nákladných automobilov nebude rušiť nočný kľud, nakoľko  nebudú prechádzať blízko obývaných časti Vajnor. Na Jurskú cestu sa budú dostavať prípojkou z Rybničnej ulice pri  priemyselnom parku (lokalita Šprinclov majer). Prosíme občanov aby vzali na vedomie zvýšený pohyb nákladných vozidiel počas oznámeného termínu a vyhli sa stavenisku diaľnice. Za pochopenie ďakujeme.

MÚ Bratislava-Vajnory