Oznam o zatvorení miestneho úradu cez vianočné sviatky

14 december 2018

O Z N A M

Mestská časť Bratislava – Vajnory oznamuje občanom, že v dňoch 27.12.2018 až 31.12.2018 bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ.                      

Na podanie agendy do podateľne mimo uvedených dní môžete využiť schránku pri vchode do úradu, prípadne vykonať podanie prostredníctvom pošty. Miestny úrad bude otvorený od 2.1.2019

Stavebné oddelenie bude otvorené až od 7.1.2019.  

Prajeme príjemné prežitie sviatkov. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Michal Vlček
starosta