Participatívny rozpočet 2017 - zasielanie návrhov do 31.3.2017

2 marec 2017

Participatívny rozpočet 2017 - Svoje návrhy zasielajte do konca marca 2017

Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte Vám aj tento rok ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 8.600 Eur z vajnorského rozpočtu. Oproti minulému roku sa suma zvyšuje o 20,-%.

Minulý rok sme z tohto rozpočtu podporili 5 návrhov:

-zakúpenie bočných a zadných závesov (výkrytov) do domu kultúry

-zakúpenie interiérového vybavenia pre miestnu knižnicu

-oplotenie kontajnerového stojiska na separovaný odpad

-evitalizácia zeleného pásu na Pračanskej ulici

-osadenie cyklostojanov

Návrhy, ktoré sú  realizovateľné na viac rokov, alebo nad finančné možnosti obce, nezasielajte. Maximálne suma, ktorou je možné podporiť jeden návrh je 3000 Eur.

Dobré a realizovateľné návrhy nám zasielajte do 31.3.2017 na mailovú adresu: vajnory@vajnory.sk .

Následne urobíme štandardný cenový odhad návrhov, ktoré potom uverejníme na našej vajnorskej webovej stránke www.vajnory.sk a vo Vajnorských novinkách.

A VY hlasovaním rozhodnete o tom, ktoré z návrhov zrealizujeme vo Vajnoroch spoločne v tomto roku.