Príďte za starostom v stredu 4. okt. 2017 od 16:00 do 18:00 h (pravidelná otvorená prvá streda v mesiaci)

2 október 2017
Sekcia: 
Mestská časť

stredu 4. októbra 2017  od 16:00 h do 18:00 h bude starosta našej mestskej časti Ing. Ján Mrva k dispozícií občanom. Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vajnory.