Program akcií galérie Typo&Ars na rok 2018

12 január 2018

Galéria TYPO&ARS pripravila na rok 2018 opäť bohatý program akcií a aktivít venovaných deťom aj dospelým. Predstavujeme súhrnný program činnosti vo tejto vajnorskej galérii.

PLÁN VÝSTAV V ROKU 2018

* 5.12. 2017 – 25. 3. 2018 — Obložený klavír č. 23“
           Viera Čepcová /kombinovaná technika a šperk, Peter Čepec /olejomaľba,
           Peter Ďurík /výtvarná typografia – výber z tvorby

* 10. 4. – 8. 7. 2018 — „Karikatúra“ – výber z Bienále kresleného humoru Fraštácky tŕň

* 24. 8. 2018 — „16. ročník tvorivých dielní“ – výstava prác účastníkov tvorivých dielní pre deti a kurzov tvorivosti pre dospelých.

* 4. 9. – 11. 11. 2018 — „Viktória Ondrušová – Z tvorby“ – prierezová autorská výstava.

* 4. 12. 2018 – 24. 3. 2019 — Obložený klavír č. 24“
           Viera Čepcová /šperk, Peter Čepec /olejomaľba, Eva Raková /koláže výber z tvorby

 

KURZY TVORIVOSTI PRE DOSPELÝCH

Kurzy tvorivosti uskutočňuje firma TYPO&ARS formou tvorivých dielní už od roku 2008, zamerané na podporu tvorivého myslenia, fantázie a výtvarnej zručnosti. Určené sú pre dospelých s dôrazom na oddych a relaxáciu. Účastnícky poplatok je 130 eur za jeden kurz v rozsahu 30 hodín. Kurzy sa konajú v priestoroch Galérie TYPO&ARS na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory, a to vždy vo štvrtok od 17.00 do 20.00 h (mimo sviatkov). Ako po iné roky, aj v roku 2018 plánujeme tri kurzy tvorivosti:

w zimný: od 18. januára do 22. marca v rozsahu 30 hodín

w jarný: od  19. apríla do 21. júna v rozsahu 30 hodín

w jesenný: od 20. septembra do 29. novembra v rozsahu 30 hodín

Tematické okruhy Arsíčiek:

 

* práca s hlinou — modelovanie, odlievanie, frotáž, glazovanie;

* maľba — na sklo, kamene, porcelán, kraslice,  hodváb + akvarel a pastel;

* výroba ručného papiera — príprava recyklovaného papiera, frotáž, aplikácie;

* aplikácie z grafických papierov, kartónov a lepeniek – skladačky, pozvánky, pozdravy, novoročenky;

* základy grafických techník — monotypia, hydrografia, reliéfna slepotlač, linoryt;

* knihárske práce —  zhotovenie knižných bločkov, paspárt, knižných záložiek, magnetiek, organizérov;

* koláže — výber motívov, kompozícia, strihanie, lepenie;

* drotárstvo — opletanie, kameňov, zhotovovanie drôtových objektov;

* základy šperku — návrhy, výber použitých materiálov, zhotovenie šperku;

* textilné techniky — tapisérie bodacou technikou, splsťovanie;
* vianoce — vianočné a adventné vence, odlievanie sviečok, výroba plávajúcich sviečok.

 

 

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 2018

 

* práca s hlinou — modelovanie, odlievanie, frotáž, glazovanie;

* maľba — na sklo, kamene, porcelán, na hodváb, maľba akvarelov, pastelov a kraslíc;

* výroba ručného papiera — príprava recyklovaného papiera, frotáž, aplikácie;

* aplikácie z grafických papierov, kartónov a lepeniek –  skladačky, pozvánky, pozdravy;

* základy grafických techník — monotypia, hydrografia, koláže, reliéfna slepotlač;

* knihárske práce —  vyhotovenie knižných bločkov, paspárt, knižných záložiek, magnetiek
   a organizérov;

* drotárstvo — opletanie kameňov, zhotovovanie drôtových objektov;

* základy šperku — návrhy, výber použitých materiálov, zhotovenie šperku;

* textilné techniky — tapisérie bodacou technikou, splsťovanie;

* vianočné a veľkonočné pečenie a zdobenie medovníkov, oblátok, výroba plávajúcich sviečok.

 

Tvorivé dielne pre deti sú vždy v sobotu od 10.00 h – 14.00 h v týchto termínoch:

27. 1. 2018                 21. 4 2018                     22. 9. 2018            

24. 2. 2018                 19. 5. 2018                   20. 10. 2018            

24. 3. 2018                 16. 6. 2018                   24. 11. 2018 

                                  

16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (denne od 14.00 h – 18.00 h)

2. – 6. 7. 2018 — 16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 1. turnus

20. – 24. 8. 2018 — 16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 2. turnus

24. 8. 2018 o 17.00 h  — vernisáž výstavy prác účastníkov 16. ročníka tvorivých dielní pre deti

                               a dospelých v Galérii TYPO&ARS 

 

Tvorivé dielne pre deti a dospelých, ako aj výstava prác účastníkov tvorivých dielní sa realizujú
v spolupráci s firmou TYPOARS, s.r.o. a s podporou Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Galéria TYPO&ARS pôsobí v mestskej časti Bratislava-Vajnory už od roku 1995 – za ten čas zrea-lizovala 97 výstav, vydala 11 publikácií a uskutočnila desiatky sprievodných akcií sympóziá, predvádzanie umeleckých remesiel, stretnutia výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia. V spolupráci s OZ Združenie deti a umenie zorganizovala 798 tvori-vých dielní pre deti, kurzov tvorivosti pre dospelých a art-terapií pre zdravotne znevýhodnených spoluobčanov. Začlenila sa tak medzi významné galerijné inštitúcie Slovenska s vykryštalizovaným zameraním a výchovno-informačným obsahom, v priamom napojení na celoslovenské tvorivé dianie.