Slovak lines: Oznam o dočasnom zrušení zastávky od 12.5.2018

11 máj 2018

Od 12.05.2018 (sobota) do odvolania budú bez náhrady dočasne zrušené zastávky na spojoch vedených z Bratislavy v smere cez Vajnory:
Chorvátsky Grob, Čierna Voda Vajnorská a Bratislava, Vajnory MiÚ (v dňoch škol.vyučovania spoje s odchodom o 13:04; 13:34; 14:01; 14:33; 15:08; 15:33 hod. budú zo zastávky Vajnory MiÚ premávať)
Spoje vedené do Bratislavy budú premávať bez zmeny.