V Parku Pod lipami už stojí máj

2 máj 2017

Naši predkovia dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj vtedy predstavoval mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. Máj sa staval pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Tradícia stavania mája žije aj vo Vajnoroch. V nedeľu 30. apríla mládenci z hádzanárskeho klubu za podpory „civilov“ priniesli do parku Pod lipami máj a postavili ho. Veselú náladu zabezpečili členovia Vajnorského okrášľovacieho spolku svojimi „pjesničkama“.