V rozvoze nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa pokračuje

12 apríl 2017

Začiatkom marca začala spoločnosť OLO, a.s. s distribúciou nádob na  biologicky rozložiteľný odpad.  K dnešnému dňu musí dodať ešte 4000 nádob. Medzi čakateľmi sú aj občania Vajnôr. Dovoz nádob robia každý týždeň pondelok- sobota v čase od 08,00 hod do 18, 00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore s konkrétnym objednávateľom nádoby. V prípade  záujmu  o osobný odber  záujemca môže volať na tel. č.: 02/50 110 111 voľba 0 voľba 1 a dohodnúť si odber.  

Vyprázdňovanie plných nádob s odpadom  sa uskutočňuje na základe nálepky ktorá má byť umiestnená na nádobe, 1 x 2 týždne. V prípade, že sa odvoz neuskutočnil, je k dispozícii  náhradný termín. S reklamáciami sa treba obrátiť priamo na hore uvedenú telefónu linku spoločnosti OLO, a.s.