Vajnorský ľudový dom dostal novú strechu

30 október 2017

Počas letnej sezóny si tak obyvatelia Vajnor, ako aj  prichádzajúci turisti určite všimli pracovnú aktivitu na budovách v zadnom trakte národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový dom.  Pár týždňov pracovníci súkromnej firmy denne vystupovali na strechu hospodárskych budov a opravovali čo bolo treba. Vymenili starý krov aj latovanie, odizolovali, strechu a položili novú krytinu.  Zrenovovali aj vikiere ktorými sa usadlosť  v minulosti pýšila. Rekonštrukcia, montážne aj tesárske práce si vyžiadali investíciu 50 310 €, z čoho 6 000 € poskytol BSK. Zbytok  zdrojov financoval  MÚ Vajnory z vlastných prostriedkov. 

Cieľom projektu bolo pokračovanie v obnove nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (NKP) – Vajnorského ľudového domu, zapísaného v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Táto stavba predstavuje jedinečný objekt pôvodnej vajnorskej architektúry. Sprístupnením Vajnorského ľudového domu vznikol priestor na prezentáciu a oživenie tradičných remesiel.

Renovácia nebola jednoduchá. Počas realizovania projektu statik zistil, že pôvodná drevená konštrukcia krovu by nezabezpečovala bezpečné stuženie stavby, bola preto navrhnutá nová konštrukcia krovu s ukotvením do nového venca na pôvodnom murive. Pri opravných prácach sa odstránila pôvodná krytina, rozobrala sa pôvodná konštrukcie krovu vrátane latovania strešnej konštrukcie  a vyčistil sa povalový priestor. Následne tesári zmontovali nový krov s celoplošným debnením z dosiek. Krov bol nanovo ukotvený do venca pomúrnice. Aby oprava prečkala pár desaťročí, boli všetky drevené nosné prvky ošetrené proti škodcom a vlhkosti. Nakoniec sa na strechu položila nová krytina. Dom č. 1 (predná časť) bol verejnosti po úplnej rekonštrukcii sprístupnený 09.04.2017.

Interiér ľudového domu – Domu č. 1 je zariadený tak, aby bol nielen „muzeálnym“ priestorom, ale aby mohol aktívne slúžiť širokej verejnosti – obyvateľom mestskej časti, ale aj širokej verejnosti -  všetkým záujemcom o paličkovanie, vyšívanie, maľovanie vajnorských ornamentov, zdobenie kraslíc a iné „sezónne“ aktivity či vajnorské tradície.  Pre návštevníkov je pripravená tiež komentovaná prehliadka priestorov Vajnorského ľudového domu s informáciami o histórii obce, o architektúre ľudového domu, o zvykoch a tradíciách Vajnôr a vieme ponúknuť ukážky ľudových remesiel aj v tradičných vajnorských krojoch.

V ďalšej etape obnovy NKP Vajnorský ľudový dom sa mestská časť zamerala na obnovu domu č. 2. (zadný trakt). Práce prebiehali počas letných mesiacov júl až september 2017.  Pre jeho zachovanie a následné využitie na prezentáciu najmä zvykov z každodenného  života, bola nutná rekonštrukcia celej strechy objektu. Prvým krokom bola obnova strešnej konštrukcie a osadenie novej krytiny, čím sa zabezpečila ochrana stavby pred poveternostnými vplyvmi. Vytvorili sa tak predpoklady na ďalšiu rekonštrukciu interiéru objektu, po ktorej budú priestory sprístupnené širokej verejnosti.

Veríme, že po zrekonštruovaní  Domu č. 2 Vajnorského ľudového domu  bude aj tento využitý tak, aby širokej verejnosti a návštevníkom BSK on sám a podujatia v ňom realizované, čo najlepšie priblížili vajnorské tradície.