Vajnory fotoobjektívom nášho rodáka

25 október 2017

Pod týmto názvom vyšiel rozhovor s obyvateľom Vajnor a jubilantom ( 86 rokov) aktívnym seniorom Antonom Jakubáčom v týždenníku Záhorák.    O jeho živote vzťahu k rodnému Záhoriu, či K Vajnorom, kde teraz žije nájdete na stránkach týždenníka Záhorák.  Ku gratulácii k jeho jubileu sa pripájame aj my.