Výtlky si vieme opraviť sami

19 máj 2017

Po zime sa na cestách objavilo množstvo výtlkov a dier.  Je to každoročný jav s ktorým treba počítať. Miestny úrad Vajnory toho roku skúša nové zariadenie na opravu výtlkov a dier na cestách a chodníkoch v jeho správe. Zdá sa že všetko ide podľa plánu a výtlky už nebudú strašiť vodičov  a občanov.