Výzvy na finacovanie z regionálnej dotačnej schémy BSK treba podať do pondelka

13 november 2017

Oprávnení žiadatelia, ktorí sa chcú uchádzať o  podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018 majú už len pár dní (termín 18.12.2017) na podanie svojej žiadosti. V štyroch schémach je pre nich pripravených viac ako dva milióny eur. Podporené budú projekty športové, kultúrne, ale aj tie, ktoré rozvíjajú cestovný ruch či podporujú rozvoj vidieka.

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018: Výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018 (  https://brds.sk/2017/11/02/vyzvy2018/ )