Výzvy na finacovanie z regionálnej dotačnej schémy BSK

13 november 2017

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK schváleným Zastupiteľstvom BSK kraja k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018, zverejňuje 2.11.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018: 

Výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018

. ( https://brds.sk/2017/11/02/vyzvy2018/ )