Začalo sa sezónne kosenie

19 máj 2017

Po upratovaní a jarnom oreze drevín sa zamestnanci hospodárskej správy miestneho úradu pustili do sezónneho kosenia trávnatých plôch.   Postupne sa kosia parkové plochy, zatrávnené plochy ale aj odvodňovacie kanály a priekopy. Na fotkách je odvodňovací kanál na Tomanovej ulici. V kosení sa bude priebežne pokračovať počas celej sezóny.