Začína sa jesenný turnus kurzov tvorivosti „Arsíčka“.

8 september 2017

Pozývame Vás na jesenný cyklus kurzov tvorivosti Arsíčka“, ktorý trvá od 21.9. do 30.11.2017. Tieto kurzy sa uskutočňujú formou tvorivých dielní v priestoroch Galérie TYPO&ARS na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory, a to vždy vo štvrtok od 17. do 20.00 h (mimo sviatkov). Orientačný program (modelovanie s hlinou, monotypia, aplikácie z papiera, odlievanie sviečok, adventné vence a šperk) si upresníme na prvom sedení. Kurzy uskutočňuje Galéria TYPO&ARS formou tvorivých dielní už od roku 2008. Zameranie kurzov: podpora tvorivého myslenia, fantázie a výtvarnej zručnosti. Určené sú pre dospelých s dôrazom na odbúravanie stresov, oddych a relaxáciu. Veková hranica 15 – 99 rokov. Odporúčame obliecť si staršie veci. Účastnícky poplatok je 130 eur za jeden kurz v rozsahu 30 hodín. V cene je materiál, použitie nástrojov a pomôcok, práca lektorov, výpal keramiky. V rámci jedného kurzu robíme viacero výtvarných techník a umeleckých remesiel. Všetky vyhotovené práce si účastníci po dokončení môžu vziať domov.

Prosím poslať záväzné prihlášky do 15. septembra mailom alebo telefonicky. Pekný deň želá Viera a Peter Čepec (cepec@typoars.sk, 0903/477074)