Mestská časť Bratislava-Vajnory

OZNAM - povolenie na vjazd pre rybárov na Vajnorské jazerá sa nevydáva

08.2.2016
Mestská časť Bratislava-Vajnory z dôvodu opakujúcich sa podnetov a sťažností od vlastníkov nehnuteľností v lokalite Vajnorských jazier, ako aj nevyhovujúceho stavu komunikácií (komunikácie nie sú dimenzované na takú intenzitu dopravy) viac >>

Harmonogram pristavenia kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad v rámci jarného a jesenného upratovania v MČ Bratislava - Vajnory na rok 2016

08.2.2016
viac >>

Nazov nebol definovaný

Na návrh starostu Jána Mrvu vyjadrilo mestské zastupiteľstvo podporu požiadavkám štrajku učiteľov a zdravotných sestier

05.2.2016
Podporu učiteľom a zdravotným sestrám, ktorí štrajkujú za lepšie podmienky vo svojich rezortoch, dnes vyjadrilo aj mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy. Na návrh starostu Vajnôr a mestského poslanca Jána Mrvu viac >>

MČ Bratislava - Vajnory bola vyhodnotená ako Samospráva s predpokladom stabilného rozvoja

05.2.2016
Mestská časť Bratislava - Vajnory bola vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s., ako Samospráva s predpokladom stabilného rozvoja a získala Protokol Pečate rozvoja obcí a miest. viac >>

Nazov nebol definovaný

Participatívny rozpočet 2016

02.2.2016
Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte Vám aj tento rok ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 7000 Eur z vajnorského rozpočtu. Oproti minulému roku sa suma zvyšuje o 16,5%.Svoje návrhy viac >>

Nazov nebol definovaný

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Koniarkova 9

01.2.2016
Mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších viac >>

Nazov nebol definovaný

STREDA PRE OBČANOV PRELOŽENÁ NA 10. februára 2016

01.2.2016
Z dôvodu zvolania pokračovania decembrového Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy na prvú stredu vo februári, bude pán starosta k dispozícii občanom druhú stredu 10. februára viac >>

Fašiangová veselica a pochovávanie basy 9.2.2016

01.2.2016
Pozývame Vás na tradičnú fašiangovú veselicu spojenú s pochovávaním basy, do Domu kultúry vo Vajnoroch. viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk