Mestská časť Bratislava-Vajnory

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania

10.9.2015

Jeseň 2015

18. – 19.09.2015              3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)

25. – 26.09.2015              3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)

02. – 03.10.2015              3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)

                                         2 ks  7m3  Vajnorské jazerá

09. – 10.10.2015              3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)

16. – 17.10.2015              3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3  dr. stav. odpad)

                                         2 KS 7m 2 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

 

Kontajnery budú pristavované vždy v piatok v dopoludňajších hodinách na zberný dvor na zelený odpad na ul. Pri pastierni (s výnimkou kontajnerov pristavených na Vajnorských jazerách, a bytoviek na Rybničnej ul., ktorých umiestnenie určí objednávateľ) a vývoz sa uskutoční v nasledujúci pondelok.           

 

 Ľubomír Krištofič

                                                                   vedúci oddelenia hospodárskej správy

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk