Mestská časť Bratislava-Vajnory

Študentská kvapka krvi 2015

12.10.2015

Vážení priatelia,

v dňoch 19. októbra až 20. novembra 2015 sa uskutoční už 21. ročník náborovej akcie Študentská kvapka krvi( ŠKK), ktorá je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí. 

Jej cieľom je motivovať najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve.   

Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko- transfuziologickými oddeleniami nemocníc (HTO). Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie.

Mottom kampane je slogan: „Vyhrň si rukávy pre dobrú vec“

Každý darca krvi dostane vreckový diár pre rok 2016.

Otvorenie Študentskej kvapky krvi 2015 sa uskutoční dňa 19.októbra 2015 v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity na Limbovej ulici č.12 v čase od 8,00 do 11,00 hod.  za účasti čelných predstaviteľov Slovenského Červeného kríža, zástupcu Národnej transfúznej služby SR, printových a elektronických médií.

Popri mobilných odberoch krvi  sa môžete zúčastniť odberu krvi aj na 2 bratislavských pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, a to:

NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava  - odberové a spracovateľské centrum
Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7,00 – 14,00 hod., v utorok do 17,00 hod. Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3060. Kontaktná osoba: MUDr.Klára Sviteková - 02/ 5910 3051

NTS SR Bratislava, pracovisko Kramáre, Limbová 3, 833 14 Bratislava - odberové centrum
Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7,00 – 14,00 hod., v utorok do 17,00 hod. Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3026, Vyšetrovňa darcov krvi: 02/ 5910 3025

Termíny mobilných odberov krvi si môžete pozrieť TU.

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk