Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznam pre majiteľov nehnuteľností v katastrálnom území Bratislava - Vajnory - súpisné a orientačné čísla

23.11.2015

Oznam pre majiteľov nehnuteľností v katastrálnom území Bratislava - Vajnory

Mestská časť Bratislava - Vajnory na základe novely zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. ustanovenie § 30 vyzýva všetkých vlastníkov budov, ktorým nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, aby požiadali Mestskú časť Bratislava - Vajnory, stavebné oddelenie, o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, keďže podľa cit. zákona je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budovám (ktorých sa táto povinnosť týka), ktorým nebolo súpisné a orientačné číslo pridelené do 30. júna 2015.

 

Mestská časť Bratislava - Vajnory

Stavebné oddelenie, ref. súpisných čísel

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk