Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznam o zatvorení Miestneho úradu počas vianočných sviatkov

10.12.2015

 O Z N A M

Mestská časť Bratislava – Vajnory oznamuje občanom, že v dňoch

23.12.2015 až 05.01.2016

                 bude Miestny úrad 

           MČ Bratislava – Vajnory

z prevádzkových dôvodov

ZATVORENÝ

 

Podateľňa Miestneho úradu bude otvorená v nasledovných dňoch takto:

 23.12.2015 – od 8:00 do 12:00            30.12.2015 - od 8:00 do 15:00          04.01.2016 - od 8:00 do 15:00   

 

Na podanie agendy do podateľne mimo uvedených dní môžete využiť schránku pri vchode do úradu, prípadne vykonať podanie prostredníctvom pošty. 

Miestny úrad bude otvorený od 07.01.2016.


Ing. Ján Mrva

starosta                        
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk