Mestská časť Bratislava-Vajnory

Reprezentačný ples Vajnory

10.12.2015

Prichádza s noblesou

Už po 13 – krát  Vás milí Vajnoráci a vážení hostia pozývame na nevšedný Reprezentačný ples obyvateľov mestskej časti Bratislava – Vajnory, ktorý sa bude konať 23. januára 2016 od 19.00 h v priestoroch Domu kultúry Vajnory, Pod lipami 2.

Vstupenky si môžete zakúpiť na MiÚ BA – Vajnory, referáte kultúry, športu a zahraničných vzťahov u Ing. Evy Bielčíkovej, v úradných hodinách od 16. decembra 2015.

Kontakt 0911 456 945, bielcikova@vajnory.sk.

Cena vstupného: veľká sála 44.- €, malá sála 33.- €

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk