Mestská časť Bratislava-Vajnory

Informácia o možnostiach rozšírenia kapacity pre materskú školu - pripomienkovanie projektu do 23.12.2015

17.12.2015

Informácia o možnostiach rozšírenia kapacity pre materskú školu - pripomienkovanie projektu

Na 8. zasadnutí Miestneho zastupiteľsva mestskej časti Bratislava-Vajnory poslanci prerokovali aj dôležitý bod: Informáciu o možnostiach rozšírenia kapacity pre predprímarne vzdelávanie v materských školách. Poslanci odporučili starostovi zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole formou nadstavby a prístavby budovy v areáli Základnej školy Kataríny Brúderovej a zároveň ho požiadali aby vykonal verejné obstarávanie na dodávateľe stavebných prác. V diskusii taktiež odporučili informavať verejnosť o možnosti pripomienkovať tento projekt. 

Projekt na rozšírenie kapacity MŠ je od 11.12.2015 na web stránke mestskej časti (bod č. 19): http://www.vajnory.sk/index.php?id=475&view_more=3353 .

Projektom sa zaoberali komisie aj miestne zastupiteľstvo.

Vaše pripomienky k projektu môžete zasielať mailom na vajnory@vajnory.sk alebo písomne na adresu MČ Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava do 23.12.2015.


 

 

 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk