Mestská časť Bratislava-Vajnory

Želanie k Vianociam a novému roku od starostu Vajnor

21.12.2015

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa

vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu,

ale taktiež  v novom roku, nech Vás vedie v každom kroku.

 

Krásne a požehnané Vianoce a šťastný nový rok Vám  želá

Ján Mrva

Starosta MČ Bratislava - Vajnory

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk